6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Serbest Tüketici Yönetmeliği çerçevesinde şekillenen süreç, halihazırda kullanılan tüm altyapı ve teknik hizmetlerin sabit kalması şartıyla (sayaç okuma, arıza, bakım – onarım işleri vb.) ve abonenin uygunluk kriterlerini karşılaması durumunda sorunsuz şekilde işler.

Uygunluk Kriterleri

  • Elektronik Sayaç
  • Serbest tüketici tüketim limiti – 2013 yılı için 5,000 kwh veya aylık ortalama 150 TL ve üzeri
  • Borcu olmaması

TEDARİK SÜRECİ NASIL İŞLER?

enerji1