ke1Siz de küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda kurumsal ya da kişisel bazda çözüm olmak istiyorsanız, gelin karbon ayak izinizi hesaplayalım. Şirketinizin ya da şahsınızın elektrik, doğalgaz, kağıt sarfiyatı, uçak ve araç kullanımı gibi faaliyetlerden ortaya çıkacak karbon salım miktarları karşılığında alacağınız gönüllü karbon kredileri çevreyi kirletmeden enerji üretimi yapan bir yenilenebilir enerji santraline direkt fayda sağlayacak, tesisin yapımı ve işletmesi sırasında taşra bölgelerimizde gerçekleştirilen yöresel katkılarında destekleyicisi olacaksınız. Satın aldığınız emisyon azaltım sertifikaları, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında belirlenmiş emisyon azaltım metodolojileri ile hazırlanmış raporlar neticesinde ortaya çıkmış ve yine UNFCCC tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanmıştır.

Karbon Kredisi Alarak Nelere Faydanız Dokunur?

Bilmelisiniz ki, bir rüzgar santrali kurulmasaydı aynı güçteki enerjiyi ya fosil yakıtlardan (kömür, doğalgaz vs.) ya da daha fazla doğalgaz ithalatı yapmak yoluyla elde edecektik. İşte satın aldığınız bu krediyle enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan ve çevre dostu bir projeyi desteklemiş olacaksınız.
Tesisin yapım ve işletme aşamalarında gerçekleştirilen yerel istihdama katkı sağlamış olacaksınız.
Tesisin yapıldığı bölgemizde yerel halkın faydalandığı sosyal ve ekonomik parametrelere destek vermiş, bir köy için yatırımcı tarafından yaptırılan okula, kadınlarımızın için kurulan bir halı dokuma kursuna, doğaseverler için kurulmuş bir kuş gözlem evine ya da köyün altyapısına (yollar, kanalizasyon çalışmaları vb.) kazandırılmış birçok iyileştirmeye katkı sağlayacaksınız.
İklim değişikliğine karşı gösterdiğiniz hassasiyetle marka değerinizi yükselteceksiniz.
Düşük karbon ekonomisine geçişte karbon ayak izi envanteri hazırlığı yapmış olacak, deneyim kazanacaksınız.