ke1Şirketimiz, karbon ayak izi hesaplamanızı takiben portföyünde bulunan karbon kredilerini (rüzgar, hidro, jeotermal ve çöp gazı bertaraf projeleri))   seçiminize sunar. Süreçte gerekli tüm yazışma ve müzakereler tarafımızca yürütülür ve doğrulanmış emisyon azaltımı alım anlaşması olan VERPA (Verified Emission Reduction Purchase Agreement) imzanıza sunulur. Artık Karbon Nötr’sünüzdür!