r1Diğer bir yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisinin de kaynağı aslında güneştir. Karalar, denizler ve atmosferdeki sıcaklık ve basınç farklılıklarından ortaya çıkar ve en çevreci enerji üretim şekillerinden biridir. Rüzgar enerjisi tesisleri hem yatırımcı ve ülke ekonomisi boyutunda hem de çevreci yapısı sebebiyle doğaya büyük fayda sağlar.

Şirketimiz, lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında sanayi, ticarethane ve mesken tüketicilerine ev tipi uygulamalardan 1 MW’a kadar olan türbin tiplerinde kalite ve güven esasında ürün ve hizmetler sunar.

RÜZGAR ENERJİSİ PROJE SAFHALARI

  • Yer belirleme ve potansiyel analizi
  • Klimatolojik ve meteorolojik değerlendirme
  • Enerji hesaplamaları ve kapasite tespitleri
  • Fizibilite hazırlanması
  • Arazi mülkiyeti çalışması
  • Kurum/kuruluş izinleri
  • Proje finansmanı çözümleri
  • Tesisin inşaat ve montaj işleri
  • İşletme, bakım – onarım hizmetleri